Steunpuntoos

De Blog

Mooi ding van jan krediet

De ballooncontract bij autolening

Je wilt een nieuwe aanschaffen, maar hebt niet genoeg geld om hem contant aan te schaffen. Je hebt dan de keuze uit twee mogelijkheden. Ten eerste kan je eervoor kiezen om te gaan sparen of de aanschaf van de auto te laten financieren. Kies je ervoor om je auto te laten financieren weet dan ook dat er verschillende kredietformules worden aangeboden. De banken zullen je veelal een lening op afbetaling aanbieden, terwijl kredietmaatschappijen die verbonden zijn aan een automerk je 3 opties zullen voorhouden. Je kunt kiezen uit de lening op afbetaling, een verkoop op afbetaling of een special variant op de lening of verkoop op afbetaling. Tenslotte kan je ook terecht bij de kredietmakelaar die je een lening op afbetaling zal aanbieden.

buying-carDe lening op afbetaling is lening waarbij je een krediet krijgt aangeboden zonder dat je daarvoor een voorschot hoeft te hebben. Afhankelijk van de leningsovereenkomst zul je regelmatig hetzij maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks een vast bedrag moeten aflossen tot je de lening in zijn geheel hebt afgelost. Dit bedrag bestaat uit een aflossingsbestanddeel en intrest.

Bij de verkoop op afbetaling zal je een voorschot op het leenbedrag moeten neertellen. Tevens is er aan deze lening een minimaal en maximaal leenbedrag gekoppeld tussen 2.500 en 50.000 euro. Wel is het zo dat de maandelijkse termijn zelf kunt bepalen.

Een bijzondere vorm op bovenstaande kredietvormen is het “ballooncontract”. Deze kredietvorm wordt je meestal aangeboden bij je zoektocht naar een geschikte autofinanciering. Bij deze lening betaal je het krediet dan terug in kleine maandelijkse bedragen en 1 groot bedrag op het einde van het contract. Het kan zich dan voordoen dat je op het moment dat je het groot bedrag niet voor handen hebt. Om jouw tegemoet te komen geven de kredietverstrekkers je de volgende  opties om het bedrag te betalen:

 • Je betaalt het bedrag door de auto terug te geven
 • Je betaalt het bedrag door de auto terug te geven en koopt een andere auto die je eventueel opnieuw financiert.

Indien je ervoor kiest een van deze opties te benutten heb je ten voordele dat je altijd met een relatief nieuwe auto kan rijden. Daartegenover staat wel dat je altijd aan het afbetalen bent.

Tot slot willen wij je erop attenderen om bij het aangaan van de ballooncontract de nodige aandacht te vestigen op de volgende punten:

 • Neem de voorwaarden over het gebruik van de auto goed door. Het kan zijn dat er in het contract is opgenomen hoeveel kilometers je maximaal mag rijden zonder extra te betalen.
  • Let ook op met reclame voor een autokrediet die de kleine maandbedragen in de verf zet, dikwijls gaat het dan om een ballooncontract.
  • De verkoper mag je niet vragen om vooraf een bedrag te betalen zolang de kredietovereenkomst niet door jou is ondertekend.

Geschikte looptijd voor uw lening

Een ieder die een leningsovereenkomst afsluit zal deze terug moeten betalen tegen vergoeding van een vastgestelde rentepercentage. De terugbetaling van de lening geschiedt vaak genoeg in termijnen plaats over een vooraf afgesproken aflossingstermijn. Afhankelijk van het leenbedrag kan de lening worden terugbetaald in een jaar, maar ook in 20 tot 30 jaren.

Maar wat is nu de geschikte looptijd voor het aangaan van een lening? Bij het aangaan van een lening moet u zich ervan bewust zijn dat de geschikte looptijd niet bestaat. Hetgeen u in uw achterhoofd moet houden bij het afsluiten van een leningsovereenkomst is als de lening u te meeste voordelen biedt ten opzichte van andere leningen. Voorts is het zo dat de looptijd van een lening afhankelijk is van de volgende factoren:

 • het ontleende bedrag
 • het renteniveau
 • uw leeftijd
 • uw financiële ruimte
 • uw fiscale situatie

Rest nu nog de vraag hoe u er tegenover staat om een lening aan te gaan waarbij u zich voor bijvoorbeeld 30 jaar bindt aan uw bank. Kiest u er toch voor om u te binden hou er dan wel rekening mee dat u meer intrest zal gaan betalen naarmate de looptijd langer duurt. Dit komt enerzijds doordat de rentetarieven op langere kredieten hoger zijn en anderzijds doordat u aan het begin van de looptijd u vooral rente betaalt.

Ter illustratie houden wij u het volgende voor. U en uw partner willen een bedrag van 200.000 euro lenen. Met een looptijd van 15 jaar en tegen een vast rentepercentage van 3,64%, zouden jullie al gauw komen op een maandelijkse aflossing van 1.438 euro. Jullie gezamenlijke inkomen bedraagt echter 3.200 euro. Als ze het principe hanteren date je niet meer dan 1/3 van je inkomen belast ten behoeve van uitstaande leningen, dan hebben jullie slechts ruimte voor een maandelijkse aflossing ongeveer 1.070 euro. Hiertegenover bestaat de mogelijkheid om de looptijd op te trekken naar bijvoorbeeld 25 jaar tegen een vaste rentevoet van 4%. De maandelijkse aflossing zal dan 1.048 euro bedragen, hetgeen perfect past binnen jullie budget.

Het optrekken van de looptijd met 10 jaar te verlengen brengt met zich mee dat de intrest aanzienlijk is gestegen van 58.786 euro over 15 jaar naar 114.338 euro over 25 jaar. Dat is bijna een verdubbeling! Hiertegenover staat wel dat de afbetaling wordt gespreid over lagere aflossingen en dat het gezinsbudget op deze manier enigszins in evenwicht wordt gehouden.

Tenslotte willen wij u meegeven dat het kiezen van een looptijd waarvan u denkt dat het voor u het beste uitpakt, kan u op termijn duur komen te staan. Houdt u ten eerste rekening met de kosten van de lening. Sommige kredietverstrekkers hanteren lagere tarieven voor korte termijn leningen, terwijl anderen de omgekeerde strategie handhaven. Ten tweede moet u, afhankelijk van het doel van de lening,zich ervan bewust zijn dat u niet al te lang opgescheept zit met een lening. Wil je bijvoorbeeld een lening aangaan om een nieuwe auto aan te schaffen is het raadzaam dat je niet kiest voor een looptijd langer dan de levensduur van de auto. Ten aanzien hiervan heeft de overheid reeds maatregelen getroffen die de looptijd van een autolening beperken door middel van wettelijke bepalingen op het afbetalingstermijn voor de autofinanciering.


Trouwlening

Op de financiele markt kunt u terecht voor verschillende soorten kredieten. Ongeacht het doel van de lening, er is altijd wel een kredietvorm te vinden waaronder het woonkrediet, een bootkrediet, een autokrediet en zelfs. Droomwensen klein of groot hebben elk hun eigen prijskaartje, te meer daar zij middels een lening zullen worden verwezenlijkt. We weten immers allemaal dat geld lenen ook geld kost. Voor vele vrouwen is het een droomwens dat hun trouwdag een onvergetelijke wordt. Maar trouwen kost ook geld afhankelijk van hoe groots jullie de feestelijkheden willen opzetten.

Hiertoe is het erg handig dat je weet wat de gemiddelde prijzen zijn voor onder andere decoratie, bruidstaart, bruidsboeket, buffet, diner, uitnodigingskaarten, zaalhuur, huwelijkskleding, amusement enzovoorts. Van oudsher zijn het de ouders van het bruidspaar geweest die de kosten van de bruiloft op zich nemen. Tegenwoordig komt het bruidspaar zelf ook in om te delen in de kosten en in sommige gevallen nemen zij de hele trouwerij voor hun rekening. .

weddingMet het inzamelen van de nodige informatie naar de verschillende prijzen heb je in een mum van tijd een budget vastgesteld betreffende de kostenraming van de bruiloft. Bij de samenstelling van het budget is het je aangeraden om rekening te houden met onvoorziene kosten. Het is gangbaar dat je hiervoor ongeveer 10% van het budget reserveert.

Een gemiddelde bruiloft kost al gauw tussen de 10.000 en de 15.000 euro. Hoe meer gasten, hoe hoger de kosten. Laat je echter niet afschrikken aangezien de bruiloft zo goedkoop of zo duur kan uitvallen als jij dat zelf bepaald. Ongeacht de hoogte van de kosten voor een bruiloft de vraag is hoe dat te bekostigen. Je kunt ervoor kiezen om een paar jaartjes te sparen, wat op zich heel erg verstandig is. Daarnaast is er altijd de optie van een lening. Informeer hiernaar bij de verschillende kredietverstrekkers en vergelijk wat ze je allemaal te bieden hebben. Het is je niet onbekend meer dat lenen geld kost. Je zult intrest moeten betalen over het geleende bedrag. Het is dus zaak dat je vooraf weet hoeveel je maandelijks zult moeten aflossen en voor hoe lang. Als je al tot een besluit komt tot het aangaan van een lening om te trouwen kies dan voor een leenvorm met een zo laag mogelijke intrestvoet gepaard met een minimale looptijd. Wees bewust dat je trouwdag een eenmalig gebeurtenis is. Je zult dan niet opgescheept willen zitten met een schuldenlast van een paar jaren.


Het leenbedrag

load-amountU wilt geld lenen met het doel een bepaalde wens in vervulling te doen gaan. Maar we weten allemaal dat geld lenen behoorlijk veel geld kan kosten hetgeen wordt uitgedrukt in de te betalen intrest. De intrest wordt bepaald op basis van de hoogte van het leenbedrag, de intrestvoet en de looptijd. Het is nu de vraag hoeveel u kunt lenen als u een lening wilt afsluiten. Het leenbedrag wordt bepaald door de situatie waar u zich in bevindt. Hieronder volgt er een opsomming van factoren waar u rekening mee dient te houden bij de bepaling van de hoogte van het leenbedrag.

Het netto gezinsinkomen

Het totale netto gezinsinkomen is één van de belangrijkste factoren die kredietverstrekkers in acht nemen wanneer ze berekenen hoeveel u kunt lenen. Tot het totale gezinsinkomen worden gerekend het gezamenlijke netto inkomen van uzelf als van uw partner. Hier geldt het basisprincipe hoe hoger dit inkomen en hoe minder kosten u heeft, hoe meer u zult kunnen lenen. Als u dus de enige kostwinner bent zult u vanzelfsprekend ook minder kunnen lenen.

Kosten en andere openstaande leningen

De maandelijkse vaste lasten waaronder huishuur, nutsvoorzieningen, school worden mede in acht genomen bij de bepaling van de hoogte van het leenbedrag. Voorts is het van belang als u andere openstaande leningen hebt bij andere kredietverstrekkers. Dit is allemaal van belang aangezien uw netto inkomen na aftrek van voornoemde kosten zal gaan slinken hetgeen tot gevolg kan hebben dat u dus minder zal kunnen lenen.

De maandelijkse aflossing

In het algemeen gaan kredietverstrekkers ervan uit dat u niet meer dan een derde van uw netto inkomen mag belasten voor de aflossing van een lening. De hoogte van het maandelijkse aflossingsbedrag is dus bepalend in het berekenen van uw lening. Dit heeft ook zijn weerslag op de duur van de lening.

De gezinssituatie

De gezinssituatie spreekt voor zich. Een gezin bestaande uit 1 kind en twee kostwinners in vergelijking met een gezin bestaande uit 3 kinderen en 1 kostwinner maakt een groot verschil. Daarnaast zullen het netto inkomen en uw maandelijkse kosten een invloed hebben op de lening.

Doel van de lening

Een persoonlijke lening is vaak wat soepeler. Indien u echter kiest voor een autolening of woonkrediet zult u specifiek moeten aangeven wat het allemaal gaat kosten.

Krediet geschiedenis

Kredietverstrekkers willen vaak genoeg weten hoe het gesteld is met uw aflossingsverleden en hoe vlot dat is verlopen. Het antwoordt op de vraag of u probleemloos voorgaande leningen hebt afgelost zal van invloed zijn of kredietverstrekkers u al dan niet een lening zullen verstrekken.

Onderpand

Door iets in onderpand te geven kunt u bewerkstelligen dat de intrestvoet omlaag wordt getrokken, vanwege het feit dat het risico voor de kredietverstrekkers dan lager is. Dit brengt ook met zich mee dat u meer geld zou kunnen lenen.

Bijkomende kosten

Tot slot willen wij u erop attenderen dat u er ook rekening mee houdt dat zich in de toekomst mogelijk bijkomende kosten zullen aandienen die u niet moet onderschatten. Het betreft in deze vaak genoeg kosten voor onderhoud, herstellingen en stijgende energiekosten, maar ook meeruitgaven ten behoeve van opgroeiende kinderen.

De makelaar bij autoverzekering

Conform de wet van 21 november 1989 is het afsluiten van een autoverzekering verplicht gesteld.  Elk motorrijtuig dat zich op de openbare weg begeeft moet minimaal BA-verzekerd zijn. Het rijden zonder een geldige verzekering ook strafrechtelijk gesanctioneerd. De verzekering dient ter dekking van eventuele schade die veroorzaakt is door het verzekerd motorrijtuig.

Het verzekeren van uw auto kan via verschillende kanalen plaatsvinden. Zo kunnen verzekeringsconsumenten hun auto laten verzekeren via de bank, rechtstreeks bij de verzekeringsmaatschappij, via verzekeringsagenten die exclusief voor een maatschappij werken of via een onafhankelijke verzekeringsmakelaar.

Uit statistieken is gebleken dat de meeste verzekeringen in Belgie via de verzekeringsmakelaar worden afgesloten. Dit is met name te danken aan het feit dat er binnen de makelarij sprake is van een zekere mate van vertrouwen tussen de makelaar en zijn client. De makelaar handelt in dit kader als een zelfstandige, onafhankelijke tussenpersoon, adviseert de client en brengt hem in contact met de verzekeringsmaatschappij. Op zijn vakgebied is de verzekeringsmakelaar een professional te noemen. Zijn vakbekwaamheid tot het aanbieden van een contract dat het meest aangepast is aan de behoeften van de client. Dit wordt mede tot uiting gebracht in de volgende gevallen:

 • de laagste Bonus Malus-graad te behouden, zelfs bij ongeval in fout,
 • zijn daling in graden te versnellen,
 • een opzeg van het contract te vermijden, na ongeval in fout, of gekoppeld aan de leeftijd,
 • een bijkomende verzekering aan te bieden voor het vergoeden van de letsels van de bestuurder in fout,
 • een betere prijs/kwaliteitsverhouding aan te bieden voor jonge bestuurders,
 • bij totaal verlies het maximum van de investering te recupereren,
 • bij diefstal binnen een zo kort mogelijke termijn vergoeding te krijgen en gratis over een vervangingsvoertuig te beschikken gedurende de wachttijd,
 • het contract aan te wijzen dat de beste prijs/kwaliteitverhouding biedt,
 • het type schadeloosstelling te bepalen dat het beste past bij het professioneel statuut van de klant (forfaitair of gemeen recht)
 • concreet aan de klant uit te leggen op welke vergoedingen een schadegeval recht zal geven overeenkomstig de gekozen formule
 • het contract aan te wijzen dat de beste prijs/kwaliteitverhouding biedt.

De zwarte lijst

De recente economische crisis is te wijten geweest aan lichtzinnigheid en misleiding met betrekking tot kredietaanvragen en verstrekkingen. Teneinde te verwezenlijken dat kredietverstrekkers enige verantwoordelijkheid op zich nemen en kredietnemers in toom te houden als het erop aankomt dat zij binnen hun budget leningen aangaan is de Wet van 12 juni 1991 op het Consumentenkrediet (WCK) op 13 juni 2010 gewijzigd.

Een ieder die een lening afsluit wordt geregistreerd op de lijst van de Centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank van België. In eerste instantie vormt dit instituut een instrument ter voorkoming dat mensen een overmatige schuldenlast opbouwen. De wet geeft uitdrukkelijk aan dat een ieder met een betalingsachterstand van 3 maanden of een achterstand van minimaal 3 maanden in de aanzuivering van het overschrijden van een kredietlimiet wanbetaler wordt aangemerkt.

debtHoe gaat dit in zijn werk? Op het moment dat u een lening, ongeacht met welk doel, aangaat dan zal de kredietverstrekker hetzij de bank, de verzekeringsmaatschappij enzovoorts, uw identiteit en de basisgegevens van de overeenkomst binnen 2 dagen aan de Centrale voor kredieten aan particulieren moeten doorgeven. Alvorens kredietgevers een leningsaanvraag goedkeuren zullen ze de Centrale moeten raadplegen om te zien of de aanvrager reeds een lening op zijn of haar naam heeft staan, bij welke financiele instelling. Dit is ter voorkoming dat consumenten hun schuldenlast niet zullen overschrijden. Daarnaast is het vereiste dat kredietverstrekkers binnen 8 dagen aan de Centrale moeten doorgeven als een consument niet terugbetaald. Zodoende kunnen kredietverstrekkers ook zien als u als wanbetaler staat geregistreerd. Kortom: u staat nu als wanbetaler geregistreerd op de zwarte lijst.

De meest voorkomende gevallen waardoor men op de zwarte lijst terecht komt zijn:

 • u heeft 3 maandelijkse aflossingen van uw leasing, verkoop- of lening op afbetaling niet (of niet volledig) betaald
 • u heeft een vervallen termijn-bedrag gedurende 3 maanden niet (of niet volledig) betaald
 • u heeft een vervallen termijn-bedrag van uw hypothecair krediet niet (volledig) betaald binnen 3 maanden na de vervaldag.

Het is zaak dat u er ook op geattendeerd wordt dat in het geval van een scheiding u verantwoordelijk blijft voor de kredieten die u samen met uw (ex-)partner bent aangegaan. Het is een aangelegenheid van de kredietverstrekker om uw gegevens uit de leningsovereenkomst te schrappen. Maak hier wel degelijk werk van, aangezien de kans dat uw ex-partner de lening niet zal doorbetalen enigszins aanwezig is en u het risico loopt om op de zwarte lijst terecht te komen.

Indien u op de zwarte lijst staat zult u daarvan schriftelijk in kennis worden gesteld. Daarnaast kunt u zelf achter die informatie komen via het internet via het internet, aan de hand van uw elektronische identiteitskaart, via een brief aan de Centrale voor kredieten aan particulieren of via een van de loketten van de Nationale Bank. Indien u van oordeel bent dat zaken niet kloppen, kunt u altijd een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U kunt mogelijkerwijs ook het slachtoffer zijn van oplichting bijvoorbeeld het welbekende fenomeen van ‘identity theft’. In het geval u de mening bent toegedaan dat u onterecht op de zwarte lijst staat kunt u ook een klacht indienen bij de Inspectie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Op het moment dat een kredietverstrekker u heeft opgegeven voor registratie van wanbetaling loopt u de kans dat u maximaal 10 jaar lang met deze status zit opgescheept. Als u echter eenmaal de draad weer heeft opgepakt en uw betalingsverplichtingen heeft weten te reguleren zal dit termijn worden teruggebracht naar 1 jaar. Houdt er wel rekening mee dat indien u eenmaal bij de Centrale geregistreerd staat als wanbetaler u zeker nog 1 jaar na afbetaling van uw krediet op de zwarte lijst zal staan.

Een wijze raad dat we u kunnen meegeven ter voorkoming dat u op de zwarte lijst komt te staan is dat u in geen geval een krediet aangaat waarbij er sprake van is dat u uw budget overschrijdt.
Tot slot willen wij u meegeven dat de zwarte lijst er is om zowel u in de hoedanigheid van kredietnemer en de kredietverstrekker te beschermen. Voor u dat u niet te veel geld zou lenen en de geldverstrekker zodat hij zekerheid heeft dat de schuld hem wordt terugbetaald.


Hoe creëer je een gezond gezinsbudget?

Het gezinsleven met meerdere kinderen is niet altijd eenvoudig. Je hebt de vaste kosten, maar vooral ook de onverwacht kosten. Elke maand komt er wel iets onverwachts uit de bus. Het is belangrijk om deze zaken in te calculeren zodat je geen toevlucht moet nemen tot geld lenen. Als je bijvoorbeeld een hypotheek en een goedkope lening voor een auto hebt openstaan dan is het noodzakelijk dat je geen overbodige kosten maakt. Je kan daarbij gebruik maken van een budgetplanner of via een Excel bestand.

Om een idee te krijgen hoeveel je uitgeeft elke maand neem je best even je bankuittreksels van de vorige maand. Op basis daarvan kan je ongeveer weten wat je basis uitgaven zijn. Zet je vaste uitgaven zoals elektriciteit, leningen, huur, internet,enz… in één categorie. Zet je variabele uitgaven in een andere categorie. Het beste wat je kan doen is om het zo simpel mogelijk te houden. Wanneer mensen een ingewikkeld budget opmaken is de kans groot dat ze het niet zullen opvolgen.

Maak ook plaats om te sparen. Zet automatische domiciliëring op via je online banking zodat je van niks hoeft aan te trekken. Maak uit hoeveel je kan sparen en zorg ervoor dat eerst het spaargeld op je spaarrekening terecht komt. Maak ook een plan op voor de leningen. Betaal eerst de lening af met het laagste bedrag. Wanneer je die hebt afbetaald komt er geld vrij om de volgende lening zo snel mogelijk af te betalen.

Zorg ook voor een noodfonds. Je weet nooit wanneer je werkloos wordt en dan is een noodfonds van levensbelang. Met een noodfonds kan je maanden of jaren leven zonder dat je in de problemen komt. Hoe grote je noodfonds hoe beter. Je kan je hypotheek blijven afbetalen en je gezin blijven voeden. Je hoeft geen schrikt te hebben om je huis kwijt te raken. Dus denk er goed over na hoe je best je gezinsbudget opmaakt.

lening op afbetaling

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *