Het leenbedrag

load-amountU wilt geld lenen met het doel een bepaalde wens in vervulling te doen gaan. Maar we weten allemaal dat geld lenen behoorlijk veel geld kan kosten hetgeen wordt uitgedrukt in de te betalen intrest. De intrest wordt bepaald op basis van de hoogte van het leenbedrag, de intrestvoet en de looptijd. Het is nu de vraag hoeveel u kunt lenen als u een lening wilt afsluiten. Het leenbedrag wordt bepaald door de situatie waar u zich in bevindt. Hieronder volgt er een opsomming van factoren waar u rekening mee dient te houden bij de bepaling van de hoogte van het leenbedrag.

Het netto gezinsinkomen

Het totale netto gezinsinkomen is één van de belangrijkste factoren die kredietverstrekkers in acht nemen wanneer ze berekenen hoeveel u kunt lenen. Tot het totale gezinsinkomen worden gerekend het gezamenlijke netto inkomen van uzelf als van uw partner. Hier geldt het basisprincipe hoe hoger dit inkomen en hoe minder kosten u heeft, hoe meer u zult kunnen lenen. Als u dus de enige kostwinner bent zult u vanzelfsprekend ook minder kunnen lenen.

Kosten en andere openstaande leningen

De maandelijkse vaste lasten waaronder huishuur, nutsvoorzieningen, school worden mede in acht genomen bij de bepaling van de hoogte van het leenbedrag. Voorts is het van belang als u andere openstaande leningen hebt bij andere kredietverstrekkers. Dit is allemaal van belang aangezien uw netto inkomen na aftrek van voornoemde kosten zal gaan slinken hetgeen tot gevolg kan hebben dat u dus minder zal kunnen lenen.

De maandelijkse aflossing

In het algemeen gaan kredietverstrekkers ervan uit dat u niet meer dan een derde van uw netto inkomen mag belasten voor de aflossing van een lening. De hoogte van het maandelijkse aflossingsbedrag is dus bepalend in het berekenen van uw lening. Dit heeft ook zijn weerslag op de duur van de lening.

De gezinssituatie

De gezinssituatie spreekt voor zich. Een gezin bestaande uit 1 kind en twee kostwinners in vergelijking met een gezin bestaande uit 3 kinderen en 1 kostwinner maakt een groot verschil. Daarnaast zullen het netto inkomen en uw maandelijkse kosten een invloed hebben op de lening.

Doel van de lening

Een persoonlijke lening is vaak wat soepeler. Indien u echter kiest voor een autolening of woonkrediet zult u specifiek moeten aangeven wat het allemaal gaat kosten.

Krediet geschiedenis

Kredietverstrekkers willen vaak genoeg weten hoe het gesteld is met uw aflossingsverleden en hoe vlot dat is verlopen. Het antwoordt op de vraag of u probleemloos voorgaande leningen hebt afgelost zal van invloed zijn of kredietverstrekkers u al dan niet een lening zullen verstrekken.

Onderpand

Door iets in onderpand te geven kunt u bewerkstelligen dat de intrestvoet omlaag wordt getrokken, vanwege het feit dat het risico voor de kredietverstrekkers dan lager is. Dit brengt ook met zich mee dat u meer geld zou kunnen lenen.

Bijkomende kosten

Tot slot willen wij u erop attenderen dat u er ook rekening mee houdt dat zich in de toekomst mogelijk bijkomende kosten zullen aandienen die u niet moet onderschatten. Het betreft in deze vaak genoeg kosten voor onderhoud, herstellingen en stijgende energiekosten, maar ook meeruitgaven ten behoeve van opgroeiende kinderen.

Hoe creëer je een gezond gezinsbudget?

Het gezinsleven met meerdere kinderen is niet altijd eenvoudig. Je hebt de vaste kosten, maar vooral ook de onverwacht kosten. Elke maand komt er wel iets onverwachts uit de bus. Het is belangrijk om deze zaken in te calculeren zodat je geen toevlucht moet nemen tot geld lenen. Als je bijvoorbeeld een hypotheek en een goedkope lening voor een auto hebt openstaan dan is het noodzakelijk dat je geen overbodige kosten maakt. Je kan daarbij gebruik maken van een budgetplanner of via een Excel bestand.

Om een idee te krijgen hoeveel je uitgeeft elke maand neem je best even je bankuittreksels van de vorige maand. Op basis daarvan kan je ongeveer weten wat je basis uitgaven zijn. Zet je vaste uitgaven zoals elektriciteit, leningen, huur, internet,enz… in één categorie. Zet je variabele uitgaven in een andere categorie. Het beste wat je kan doen is om het zo simpel mogelijk te houden. Wanneer mensen een ingewikkeld budget opmaken is de kans groot dat ze het niet zullen opvolgen.

Maak ook plaats om te sparen. Zet automatische domiciliëring op via je online banking zodat je van niks hoeft aan te trekken. Maak uit hoeveel je kan sparen en zorg ervoor dat eerst het spaargeld op je spaarrekening terecht komt. Maak ook een plan op voor de leningen. Betaal eerst de lening af met het laagste bedrag. Wanneer je die hebt afbetaald komt er geld vrij om de volgende lening zo snel mogelijk af te betalen.

Zorg ook voor een noodfonds. Je weet nooit wanneer je werkloos wordt en dan is een noodfonds van levensbelang. Met een noodfonds kan je maanden of jaren leven zonder dat je in de problemen komt. Hoe grote je noodfonds hoe beter. Je kan je hypotheek blijven afbetalen en je gezin blijven voeden. Je hoeft geen schrikt te hebben om je huis kwijt te raken. Dus denk er goed over na hoe je best je gezinsbudget opmaakt.

lening op afbetaling

Wat is een volledig omnium?

Als het over volledig omnium gaat, dan gaat het over een autoverzekering die je af kunt sluiten. Je moet als je met een auto de weg op gaat een autoverzekering afsluiten. Maar je kunt hem opsplitsen in een aantal modules. BA is verplicht, maar je kunt ook kiezen voor volledig omnium of beperkt omnium. Bij de beperkte variant wordt de schade gedekt aan het voertuig en aan inzittenden wanneer je als bestuurder zelf fout bent. Als het over de volledige omnium gaat, dan wil dat zeggen dat de schade die aan de wagen ontstaat (niet door een verkeersongeval) ook wordt gedekt. Er kan hierbij gedacht worden aan stormschade of aan poging tot inbraak.

Kies jij de volledige omnium?

Wanneer je goed verzekerd de weg op wilt gaan kun je voor de volledige omnium kiezen. Sommige mensen maken deze keuze bewust omdat zij graag willen dat alles zo goed mogelijk is verzekerd. Hierdoor nemen zij misschien onbezorgder deel aan het verkeer. Het is belangrijk dat je je op je gemak voelt wanneer je aan het auto rijden bent en wanneer de volledige omnium hier aan bij kan dragen zou je deze af kunnen sluiten. Vergelijk dan in ieder geval de prijzen en zorg dat je weet wat je moet betalen. De voorwaarden moeten hierbij niet vergeten worden. In de voorwaarden staat namelijk wat er wordt gedekt en wat er bijvoorbeeld niet gedekt zou worden (uitzonderingen). Daarom is het van belang dat je de tijd gaat nemen om in te zien wat de kosten zijn zodat jij weet of de volledige omnium bij je past of dat beperkte omnium voldoende is. Deze keuze is aan jou, het gaat er om dat jij je goed voelt bij een bepaalde verzekering. Zorg dat je niet onder, maar ook niet over verzekerd bent. Kies voor een verzekering auto op maat en je betaalt nooit teveel premie, maar bent wel goed verzekerd.

Go to top