Steunpuntoos

Geschikte looptijd voor uw lening

Sep
20

Een ieder die een leningsovereenkomst afsluit zal deze terug moeten betalen tegen vergoeding van een vastgestelde rentepercentage. De terugbetaling van de lening geschiedt vaak genoeg in termijnen plaats over een vooraf afgesproken aflossingstermijn. Afhankelijk van het leenbedrag kan de lening worden terugbetaald in een jaar, maar ook in 20 tot 30 jaren.

Maar wat is nu de geschikte looptijd voor het aangaan van een lening? Bij het aangaan van een lening moet u zich ervan bewust zijn dat de geschikte looptijd niet bestaat. Hetgeen u in uw achterhoofd moet houden bij het afsluiten van een leningsovereenkomst is als de lening u te meeste voordelen biedt ten opzichte van andere leningen. Voorts is het zo dat de looptijd van een lening afhankelijk is van de volgende factoren:

  • het ontleende bedrag
  • het renteniveau
  • uw leeftijd
  • uw financiële ruimte
  • uw fiscale situatie

Rest nu nog de vraag hoe u er tegenover staat om een lening aan te gaan waarbij u zich voor bijvoorbeeld 30 jaar bindt aan uw bank. Kiest u er toch voor om u te binden hou er dan wel rekening mee dat u meer intrest zal gaan betalen naarmate de looptijd langer duurt. Dit komt enerzijds doordat de rentetarieven op langere kredieten hoger zijn en anderzijds doordat u aan het begin van de looptijd u vooral rente betaalt.

Ter illustratie houden wij u het volgende voor. U en uw partner willen een bedrag van 200.000 euro lenen. Met een looptijd van 15 jaar en tegen een vast rentepercentage van 3,64%, zouden jullie al gauw komen op een maandelijkse aflossing van 1.438 euro. Jullie gezamenlijke inkomen bedraagt echter 3.200 euro. Als ze het principe hanteren date je niet meer dan 1/3 van je inkomen belast ten behoeve van uitstaande leningen, dan hebben jullie slechts ruimte voor een maandelijkse aflossing ongeveer 1.070 euro. Hiertegenover bestaat de mogelijkheid om de looptijd op te trekken naar bijvoorbeeld 25 jaar tegen een vaste rentevoet van 4%. De maandelijkse aflossing zal dan 1.048 euro bedragen, hetgeen perfect past binnen jullie budget.

Het optrekken van de looptijd met 10 jaar te verlengen brengt met zich mee dat de intrest aanzienlijk is gestegen van 58.786 euro over 15 jaar naar 114.338 euro over 25 jaar. Dat is bijna een verdubbeling! Hiertegenover staat wel dat de afbetaling wordt gespreid over lagere aflossingen en dat het gezinsbudget op deze manier enigszins in evenwicht wordt gehouden.

Tenslotte willen wij u meegeven dat het kiezen van een looptijd waarvan u denkt dat het voor u het beste uitpakt, kan u op termijn duur komen te staan. Houdt u ten eerste rekening met de kosten van de lening. Sommige kredietverstrekkers hanteren lagere tarieven voor korte termijn leningen, terwijl anderen de omgekeerde strategie handhaven. Ten tweede moet u, afhankelijk van het doel van de lening,zich ervan bewust zijn dat u niet al te lang opgescheept zit met een lening. Wil je bijvoorbeeld een lening aangaan om een nieuwe auto aan te schaffen is het raadzaam dat je niet kiest voor een looptijd langer dan de levensduur van de auto. Ten aanzien hiervan heeft de overheid reeds maatregelen getroffen die de looptijd van een autolening beperken door middel van wettelijke bepalingen op het afbetalingstermijn voor de autofinanciering.

Trouwlening

Sep
07

Op de financiele markt kunt u terecht voor verschillende soorten kredieten. Ongeacht het doel van de lening, er is altijd wel een kredietvorm te vinden waaronder het woonkrediet, een bootkrediet, een autokrediet en zelfs. Droomwensen klein of groot hebben elk hun eigen prijskaartje, te meer daar zij middels een lening zullen worden verwezenlijkt. We weten immers allemaal dat geld lenen ook geld kost. Voor vele vrouwen is het een droomwens dat hun trouwdag een onvergetelijke wordt. Maar trouwen kost ook geld afhankelijk van hoe groots jullie de feestelijkheden willen opzetten.

Hiertoe is het erg handig dat je weet wat de gemiddelde prijzen zijn voor onder andere decoratie, bruidstaart, bruidsboeket, buffet, diner, uitnodigingskaarten, zaalhuur, huwelijkskleding, amusement enzovoorts. Van oudsher zijn het de ouders van het bruidspaar geweest die de kosten van de bruiloft op zich nemen. Tegenwoordig komt het bruidspaar zelf ook in om te delen in de kosten en in sommige gevallen nemen zij de hele trouwerij voor hun rekening. .

weddingMet het inzamelen van de nodige informatie naar de verschillende prijzen heb je in een mum van tijd een budget vastgesteld betreffende de kostenraming van de bruiloft. Bij de samenstelling van het budget is het je aangeraden om rekening te houden met onvoorziene kosten. Het is gangbaar dat je hiervoor ongeveer 10% van het budget reserveert.

Een gemiddelde bruiloft kost al gauw tussen de 10.000 en de 15.000 euro. Hoe meer gasten, hoe hoger de kosten. Laat je echter niet afschrikken aangezien de bruiloft zo goedkoop of zo duur kan uitvallen als jij dat zelf bepaald. Ongeacht de hoogte van de kosten voor een bruiloft de vraag is hoe dat te bekostigen. Je kunt ervoor kiezen om een paar jaartjes te sparen, wat op zich heel erg verstandig is. Daarnaast is er altijd de optie van een lening. Informeer hiernaar bij de verschillende kredietverstrekkers en vergelijk wat ze je allemaal te bieden hebben. Het is je niet onbekend meer dat lenen geld kost. Je zult intrest moeten betalen over het geleende bedrag. Het is dus zaak dat je vooraf weet hoeveel je maandelijks zult moeten aflossen en voor hoe lang. Als je al tot een besluit komt tot het aangaan van een lening om te trouwen kies dan voor een leenvorm met een zo laag mogelijke intrestvoet gepaard met een minimale looptijd. Wees bewust dat je trouwdag een eenmalig gebeurtenis is. Je zult dan niet opgescheept willen zitten met een schuldenlast van een paar jaren.

Het leenbedrag

Aug
27

load-amountU wilt geld lenen met het doel een bepaalde wens in vervulling te doen gaan. Maar we weten allemaal dat geld lenen behoorlijk veel geld kan kosten hetgeen wordt uitgedrukt in de te betalen intrest. De intrest wordt bepaald op basis van de hoogte van het leenbedrag, de intrestvoet en de looptijd. Het is nu de vraag hoeveel u kunt lenen als u een lening wilt afsluiten. Het leenbedrag wordt bepaald door de situatie waar u zich in bevindt. Hieronder volgt er een opsomming van factoren waar u rekening mee dient te houden bij de bepaling van de hoogte van het leenbedrag.

Het netto gezinsinkomen

Het totale netto gezinsinkomen is één van de belangrijkste factoren die kredietverstrekkers in acht nemen wanneer ze berekenen hoeveel u kunt lenen. Tot het totale gezinsinkomen worden gerekend het gezamenlijke netto inkomen van uzelf als van uw partner. Hier geldt het basisprincipe hoe hoger dit inkomen en hoe minder kosten u heeft, hoe meer u zult kunnen lenen. Als u dus de enige kostwinner bent zult u vanzelfsprekend ook minder kunnen lenen.

Kosten en andere openstaande leningen

De maandelijkse vaste lasten waaronder huishuur, nutsvoorzieningen, school worden mede in acht genomen bij de bepaling van de hoogte van het leenbedrag. Voorts is het van belang als u andere openstaande leningen hebt bij andere kredietverstrekkers. Dit is allemaal van belang aangezien uw netto inkomen na aftrek van voornoemde kosten zal gaan slinken hetgeen tot gevolg kan hebben dat u dus minder zal kunnen lenen.

De maandelijkse aflossing

In het algemeen gaan kredietverstrekkers ervan uit dat u niet meer dan een derde van uw netto inkomen mag belasten voor de aflossing van een lening. De hoogte van het maandelijkse aflossingsbedrag is dus bepalend in het berekenen van uw lening. Dit heeft ook zijn weerslag op de duur van de lening.

De gezinssituatie

De gezinssituatie spreekt voor zich. Een gezin bestaande uit 1 kind en twee kostwinners in vergelijking met een gezin bestaande uit 3 kinderen en 1 kostwinner maakt een groot verschil. Daarnaast zullen het netto inkomen en uw maandelijkse kosten een invloed hebben op de lening.

Doel van de lening

Een persoonlijke lening is vaak wat soepeler. Indien u echter kiest voor een autolening of woonkrediet zult u specifiek moeten aangeven wat het allemaal gaat kosten.

Krediet geschiedenis

Kredietverstrekkers willen vaak genoeg weten hoe het gesteld is met uw aflossingsverleden en hoe vlot dat is verlopen. Het antwoordt op de vraag of u probleemloos voorgaande leningen hebt afgelost zal van invloed zijn of kredietverstrekkers u al dan niet een lening zullen verstrekken.

Onderpand

Door iets in onderpand te geven kunt u bewerkstelligen dat de intrestvoet omlaag wordt getrokken, vanwege het feit dat het risico voor de kredietverstrekkers dan lager is. Dit brengt ook met zich mee dat u meer geld zou kunnen lenen.

Bijkomende kosten

Tot slot willen wij u erop attenderen dat u er ook rekening mee houdt dat zich in de toekomst mogelijk bijkomende kosten zullen aandienen die u niet moet onderschatten. Het betreft in deze vaak genoeg kosten voor onderhoud, herstellingen en stijgende energiekosten, maar ook meeruitgaven ten behoeve van opgroeiende kinderen.