Steunpuntoos

De makelaar bij autoverzekering

Sep
15

Conform de wet van 21 november 1989 is het afsluiten van een autoverzekering verplicht gesteld.  Elk motorrijtuig dat zich op de openbare weg begeeft moet minimaal BA-verzekerd zijn. Het rijden zonder een geldige verzekering ook strafrechtelijk gesanctioneerd. De verzekering dient ter dekking van eventuele schade die veroorzaakt is door het verzekerd motorrijtuig.

Het verzekeren van uw auto kan via verschillende kanalen plaatsvinden. Zo kunnen verzekeringsconsumenten hun auto laten verzekeren via de bank, rechtstreeks bij de verzekeringsmaatschappij, via verzekeringsagenten die exclusief voor een maatschappij werken of via een onafhankelijke verzekeringsmakelaar.

Uit statistieken is gebleken dat de meeste verzekeringen in Belgie via de verzekeringsmakelaar worden afgesloten. Dit is met name te danken aan het feit dat er binnen de makelarij sprake is van een zekere mate van vertrouwen tussen de makelaar en zijn client. De makelaar handelt in dit kader als een zelfstandige, onafhankelijke tussenpersoon, adviseert de client en brengt hem in contact met de verzekeringsmaatschappij. Op zijn vakgebied is de verzekeringsmakelaar een professional te noemen. Zijn vakbekwaamheid tot het aanbieden van een contract dat het meest aangepast is aan de behoeften van de client. Dit wordt mede tot uiting gebracht in de volgende gevallen:

 • de laagste Bonus Malus-graad te behouden, zelfs bij ongeval in fout,
 • zijn daling in graden te versnellen,
 • een opzeg van het contract te vermijden, na ongeval in fout, of gekoppeld aan de leeftijd,
 • een bijkomende verzekering aan te bieden voor het vergoeden van de letsels van de bestuurder in fout,
 • een betere prijs/kwaliteitsverhouding aan te bieden voor jonge bestuurders,
 • bij totaal verlies het maximum van de investering te recupereren,
 • bij diefstal binnen een zo kort mogelijke termijn vergoeding te krijgen en gratis over een vervangingsvoertuig te beschikken gedurende de wachttijd,
 • het contract aan te wijzen dat de beste prijs/kwaliteitverhouding biedt,
 • het type schadeloosstelling te bepalen dat het beste past bij het professioneel statuut van de klant (forfaitair of gemeen recht)
 • concreet aan de klant uit te leggen op welke vergoedingen een schadegeval recht zal geven overeenkomstig de gekozen formule
 • het contract aan te wijzen dat de beste prijs/kwaliteitverhouding biedt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *