Steunpuntoos

De zwarte lijst

Sep
03

De recente economische crisis is te wijten geweest aan lichtzinnigheid en misleiding met betrekking tot kredietaanvragen en verstrekkingen. Teneinde te verwezenlijken dat kredietverstrekkers enige verantwoordelijkheid op zich nemen en kredietnemers in toom te houden als het erop aankomt dat zij binnen hun budget leningen aangaan is de Wet van 12 juni 1991 op het Consumentenkrediet (WCK) op 13 juni 2010 gewijzigd.

Een ieder die een lening afsluit wordt geregistreerd op de lijst van de Centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank van België. In eerste instantie vormt dit instituut een instrument ter voorkoming dat mensen een overmatige schuldenlast opbouwen. De wet geeft uitdrukkelijk aan dat een ieder met een betalingsachterstand van 3 maanden of een achterstand van minimaal 3 maanden in de aanzuivering van het overschrijden van een kredietlimiet wanbetaler wordt aangemerkt.

debtHoe gaat dit in zijn werk? Op het moment dat u een lening, ongeacht met welk doel, aangaat dan zal de kredietverstrekker hetzij de bank, de verzekeringsmaatschappij enzovoorts, uw identiteit en de basisgegevens van de overeenkomst binnen 2 dagen aan de Centrale voor kredieten aan particulieren moeten doorgeven. Alvorens kredietgevers een leningsaanvraag goedkeuren zullen ze de Centrale moeten raadplegen om te zien of de aanvrager reeds een lening op zijn of haar naam heeft staan, bij welke financiele instelling. Dit is ter voorkoming dat consumenten hun schuldenlast niet zullen overschrijden. Daarnaast is het vereiste dat kredietverstrekkers binnen 8 dagen aan de Centrale moeten doorgeven als een consument niet terugbetaald. Zodoende kunnen kredietverstrekkers ook zien als u als wanbetaler staat geregistreerd. Kortom: u staat nu als wanbetaler geregistreerd op de zwarte lijst.

De meest voorkomende gevallen waardoor men op de zwarte lijst terecht komt zijn:

  • u heeft 3 maandelijkse aflossingen van uw leasing, verkoop- of lening op afbetaling niet (of niet volledig) betaald
  • u heeft een vervallen termijn-bedrag gedurende 3 maanden niet (of niet volledig) betaald
  • u heeft een vervallen termijn-bedrag van uw hypothecair krediet niet (volledig) betaald binnen 3 maanden na de vervaldag.

Het is zaak dat u er ook op geattendeerd wordt dat in het geval van een scheiding u verantwoordelijk blijft voor de kredieten die u samen met uw (ex-)partner bent aangegaan. Het is een aangelegenheid van de kredietverstrekker om uw gegevens uit de leningsovereenkomst te schrappen. Maak hier wel degelijk werk van, aangezien de kans dat uw ex-partner de lening niet zal doorbetalen enigszins aanwezig is en u het risico loopt om op de zwarte lijst terecht te komen.

Indien u op de zwarte lijst staat zult u daarvan schriftelijk in kennis worden gesteld. Daarnaast kunt u zelf achter die informatie komen via het internet via het internet, aan de hand van uw elektronische identiteitskaart, via een brief aan de Centrale voor kredieten aan particulieren of via een van de loketten van de Nationale Bank. Indien u van oordeel bent dat zaken niet kloppen, kunt u altijd een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U kunt mogelijkerwijs ook het slachtoffer zijn van oplichting bijvoorbeeld het welbekende fenomeen van ‘identity theft’. In het geval u de mening bent toegedaan dat u onterecht op de zwarte lijst staat kunt u ook een klacht indienen bij de Inspectie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Op het moment dat een kredietverstrekker u heeft opgegeven voor registratie van wanbetaling loopt u de kans dat u maximaal 10 jaar lang met deze status zit opgescheept. Als u echter eenmaal de draad weer heeft opgepakt en uw betalingsverplichtingen heeft weten te reguleren zal dit termijn worden teruggebracht naar 1 jaar. Houdt er wel rekening mee dat indien u eenmaal bij de Centrale geregistreerd staat als wanbetaler u zeker nog 1 jaar na afbetaling van uw krediet op de zwarte lijst zal staan.

Een wijze raad dat we u kunnen meegeven ter voorkoming dat u op de zwarte lijst komt te staan is dat u in geen geval een krediet aangaat waarbij er sprake van is dat u uw budget overschrijdt.
Tot slot willen wij u meegeven dat de zwarte lijst er is om zowel u in de hoedanigheid van kredietnemer en de kredietverstrekker te beschermen. Voor u dat u niet te veel geld zou lenen en de geldverstrekker zodat hij zekerheid heeft dat de schuld hem wordt terugbetaald.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *