Steunpuntoos

Geschikte looptijd voor uw lening

Sep
20

Een ieder die een leningsovereenkomst afsluit zal deze terug moeten betalen tegen vergoeding van een vastgestelde rentepercentage. De terugbetaling van de lening geschiedt vaak genoeg in termijnen plaats over een vooraf afgesproken aflossingstermijn. Afhankelijk van het leenbedrag kan de lening worden terugbetaald in een jaar, maar ook in 20 tot 30 jaren.

Maar wat is nu de geschikte looptijd voor het aangaan van een lening? Bij het aangaan van een lening moet u zich ervan bewust zijn dat de geschikte looptijd niet bestaat. Hetgeen u in uw achterhoofd moet houden bij het afsluiten van een leningsovereenkomst is als de lening u te meeste voordelen biedt ten opzichte van andere leningen. Voorts is het zo dat de looptijd van een lening afhankelijk is van de volgende factoren:

  • het ontleende bedrag
  • het renteniveau
  • uw leeftijd
  • uw financiĆ«le ruimte
  • uw fiscale situatie

Rest nu nog de vraag hoe u er tegenover staat om een lening aan te gaan waarbij u zich voor bijvoorbeeld 30 jaar bindt aan uw bank. Kiest u er toch voor om u te binden hou er dan wel rekening mee dat u meer intrest zal gaan betalen naarmate de looptijd langer duurt. Dit komt enerzijds doordat de rentetarieven op langere kredieten hoger zijn en anderzijds doordat u aan het begin van de looptijd u vooral rente betaalt.

Ter illustratie houden wij u het volgende voor. U en uw partner willen een bedrag van 200.000 euro lenen. Met een looptijd van 15 jaar en tegen een vast rentepercentage van 3,64%, zouden jullie al gauw komen op een maandelijkse aflossing van 1.438 euro. Jullie gezamenlijke inkomen bedraagt echter 3.200 euro. Als ze het principe hanteren date je niet meer dan 1/3 van je inkomen belast ten behoeve van uitstaande leningen, dan hebben jullie slechts ruimte voor een maandelijkse aflossing ongeveer 1.070 euro. Hiertegenover bestaat de mogelijkheid om de looptijd op te trekken naar bijvoorbeeld 25 jaar tegen een vaste rentevoet van 4%. De maandelijkse aflossing zal dan 1.048 euro bedragen, hetgeen perfect past binnen jullie budget.

Het optrekken van de looptijd met 10 jaar te verlengen brengt met zich mee dat de intrest aanzienlijk is gestegen van 58.786 euro over 15 jaar naar 114.338 euro over 25 jaar. Dat is bijna een verdubbeling! Hiertegenover staat wel dat de afbetaling wordt gespreid over lagere aflossingen en dat het gezinsbudget op deze manier enigszins in evenwicht wordt gehouden.

Tenslotte willen wij u meegeven dat het kiezen van een looptijd waarvan u denkt dat het voor u het beste uitpakt, kan u op termijn duur komen te staan. Houdt u ten eerste rekening met de kosten van de lening. Sommige kredietverstrekkers hanteren lagere tarieven voor korte termijn leningen, terwijl anderen de omgekeerde strategie handhaven. Ten tweede moet u, afhankelijk van het doel van de lening,zich ervan bewust zijn dat u niet al te lang opgescheept zit met een lening. Wil je bijvoorbeeld een lening aangaan om een nieuwe auto aan te schaffen is het raadzaam dat je niet kiest voor een looptijd langer dan de levensduur van de auto. Ten aanzien hiervan heeft de overheid reeds maatregelen getroffen die de looptijd van een autolening beperken door middel van wettelijke bepalingen op het afbetalingstermijn voor de autofinanciering.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *