Steunpuntoos

Het leenbedrag

Aug
27

load-amountU wilt geld lenen met het doel een bepaalde wens in vervulling te doen gaan. Maar we weten allemaal dat geld lenen behoorlijk veel geld kan kosten hetgeen wordt uitgedrukt in de te betalen intrest. De intrest wordt bepaald op basis van de hoogte van het leenbedrag, de intrestvoet en de looptijd. Het is nu de vraag hoeveel u kunt lenen als u een lening wilt afsluiten. Het leenbedrag wordt bepaald door de situatie waar u zich in bevindt. Hieronder volgt er een opsomming van factoren waar u rekening mee dient te houden bij de bepaling van de hoogte van het leenbedrag.

Het netto gezinsinkomen

Het totale netto gezinsinkomen is één van de belangrijkste factoren die kredietverstrekkers in acht nemen wanneer ze berekenen hoeveel u kunt lenen. Tot het totale gezinsinkomen worden gerekend het gezamenlijke netto inkomen van uzelf als van uw partner. Hier geldt het basisprincipe hoe hoger dit inkomen en hoe minder kosten u heeft, hoe meer u zult kunnen lenen. Als u dus de enige kostwinner bent zult u vanzelfsprekend ook minder kunnen lenen.

Kosten en andere openstaande leningen

De maandelijkse vaste lasten waaronder huishuur, nutsvoorzieningen, school worden mede in acht genomen bij de bepaling van de hoogte van het leenbedrag. Voorts is het van belang als u andere openstaande leningen hebt bij andere kredietverstrekkers. Dit is allemaal van belang aangezien uw netto inkomen na aftrek van voornoemde kosten zal gaan slinken hetgeen tot gevolg kan hebben dat u dus minder zal kunnen lenen.

De maandelijkse aflossing

In het algemeen gaan kredietverstrekkers ervan uit dat u niet meer dan een derde van uw netto inkomen mag belasten voor de aflossing van een lening. De hoogte van het maandelijkse aflossingsbedrag is dus bepalend in het berekenen van uw lening. Dit heeft ook zijn weerslag op de duur van de lening.

De gezinssituatie

De gezinssituatie spreekt voor zich. Een gezin bestaande uit 1 kind en twee kostwinners in vergelijking met een gezin bestaande uit 3 kinderen en 1 kostwinner maakt een groot verschil. Daarnaast zullen het netto inkomen en uw maandelijkse kosten een invloed hebben op de lening.

Doel van de lening

Een persoonlijke lening is vaak wat soepeler. Indien u echter kiest voor een autolening of woonkrediet zult u specifiek moeten aangeven wat het allemaal gaat kosten.

Krediet geschiedenis

Kredietverstrekkers willen vaak genoeg weten hoe het gesteld is met uw aflossingsverleden en hoe vlot dat is verlopen. Het antwoordt op de vraag of u probleemloos voorgaande leningen hebt afgelost zal van invloed zijn of kredietverstrekkers u al dan niet een lening zullen verstrekken.

Onderpand

Door iets in onderpand te geven kunt u bewerkstelligen dat de intrestvoet omlaag wordt getrokken, vanwege het feit dat het risico voor de kredietverstrekkers dan lager is. Dit brengt ook met zich mee dat u meer geld zou kunnen lenen.

Bijkomende kosten

Tot slot willen wij u erop attenderen dat u er ook rekening mee houdt dat zich in de toekomst mogelijk bijkomende kosten zullen aandienen die u niet moet onderschatten. Het betreft in deze vaak genoeg kosten voor onderhoud, herstellingen en stijgende energiekosten, maar ook meeruitgaven ten behoeve van opgroeiende kinderen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *